Målsætningen for Aabenraa Friskole

 

I hele vores arbejde med børnene har vi det overordnede mål, at vi vil styrke og udvikle det enkelte barns opfattelse af, at det er værdifuldt i allesammenhænge. Vi ønsker at barnets nysgerrighed bevares gennem hele skoleforløbet og gerne i hele livet. 
I faglig sammenhæng er det vores mål, at hvert barn udnytter sine evner optimalt såvel på boglige områder som i praktisk/musiskesammenhænge.  Hvis barnet er nysgerrigt, har lyst til at lære, har et godtfagligt fundament og ser
kreative løsninger – så har vi nået vores mål ! At danne livsduelige og handlekraftige, hele mennesker.
 
Aabenraa Friskoles pædagogik er defineret i 5 grundpiller:
 
  1. At forstå fællesskab
  2. At tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger
  3. At skabe aldersintegreret læring
  4. At opleve ligeværd mellem det boglige og det praktisk/musiske
  5. At skabe sammenhæng